Основни задатак који се намеће постојањем и природом спомен-збирке КУЋЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋА јесте критичко изучавање модернизације и модернизацијских процеса, не само у Србији већ глобално, јер је модерна Србија од почетка била део тих глобалних промена.

Користећи се доступним материјалом спомен-збирке али и кроз сарадњу са релевантним научним и културним установама у земљи и свету КУЋА ПЕТРОНИЈЕВИЋА путем организовања разговора, предавања, семинара, симпозијума, изложби се укључује у критичко промишљање овог по много чему противречног, тешког за једноставно дефинисање,  за многе још незавршеног, историјског процеса модернизације.

Kао што је добро познато, крај 18 и почетак 19 века је обележен таласом револуционарних промена чији је пуноправни део и српска револуција. Период у историји када једна нова друштвена класа, грађанска,  ступа на историјску позорницу је означио тектонску промену која је заувек променила не само политику, економију већ и целокупно друштво заједно са културом и уметношћу.

Полка композитора Јована Урбана, посвећена Јелени Јуришић Штурм у Ваљеву 1900.године