ПРОШЛА

13 јун 2019 промоција књиге у простору Куће Петронијевића
Проф. Др Марта Вукотић Лазар
   АРХИТЕКТА НИКОЛА ДОБРОВИЋ: ЖИВОТ, ДЕЛО  И ДОБА КОМЕ ЈЕ ПРИПАДАО

О књизи говорили

Проф. Др Зоран Лазовић, редовни професор, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Проф. Др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Проф. Др Марта Вукотић Лазар, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

***

23 мај 2019 предавање у простору Куће Петронијевића
Др Радомир Ј. Поповић
   АВРАМ ПЕТРОНИЈЕВИЋ-СРПСКИ ПОЛИТИЧАР И ДИПЛОМАТА

***

16-19 мај 2019 изложба у простору Куће Петронијевића
   ПРИЧА О КУЋИ ПЕТРОНИЈЕВИЋА

***

9 мај 2019 предавање у простору Куће Петронијевића
Др Милан Попадић
   КУЋА КАО МУЗЕЈ

***

18 април 2019 предавање у простору Куће Петронијевића
Др Марина Павловић
   КУЋЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋА

   Од бондрука до академизма

***

8 октобар 2018 изложба и радионица у простору Куће Петронијевића
Дани Европске баштине
(у сарадњи са Миљаном Стевић – мастер педагогије)
   ЂАК У БЕОГРАДУ ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
   Ђаковање Милана М. Петронијевића

***

24-27 мај 2018 изложба и радионица у простору Куће Петронијевића
Дани Европског приватног културног наслеђа, ”Наша кућа – Ваше наслеђе”
(поставка изложбе Маја Николова – музејски саветник Педагошки музеј Београд)
   КРАСНОПИС У БЕОГРАДСКИМ ШКОЛАМА ПОЧЕТКОМ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

16-19 мај 2019 изложба у простору Куће Петронијевића