САДАШЊА

13 јун 2019 промоција књиге у простору Куће Петронијевића

Проф. Др Марта Вукотић Лазар
    АРХИТЕКТА НИКОЛА ДОБРОВИЋ: ЖИВОТ, ДЕЛО И ДОБА КОМЕ ЈЕ ПРИПАДАО


О књизи говорe

Проф. Др Зоран Лазовић, редовни професор

Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Проф. Др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Проф. Др Марта Вукотић Лазар, ванредни професор

Филозофски факултет Универзитета у Приштини

са привременим седиштем у Косовској Митровици