Ђаковање Милана М Петронијевића

Ђачке Књижице
Милан М. Петронијевић
Ђачка Књижица за школску 1929 / 1930 годину
Трећа мушка реална гимназија