Кућа као музеј

Проф. др Милан Попадић, ванредни професор

Универзитет у Београду – Филозофски факултет

Одељење за историју уметности – Семинар за музеологију и херитологију

milan.popadic@f.bg.ac.rs

 

(аутор фотографије Оливера Савић Поповић)

 

КУЋА КАО МУЗЕЈ

 

Појам музеја је изворно подразумевао контеплативни, али не нужно и архитектонски простор. Другим речима, музеј-као-идеја је значајно старији од музеја-као-зграде. Стога је главни циљ предавања да се укаже на однос између појма музеја и његове архитектонске артикулације, те да се ова веза представи кроз пример познатих музејских установа који изворно били стамбени објекти – куће – а који ће захваљујући сопственим нарочитостима постати музеји. Нарочитости о којима је реч засноване су на премиси да „кућа“ може да преузме улогу референтног извора знања о ономе или онима чији је дом била, да је поуздан исказ о животу и његовим вредностима, то јест да није тек архитектонска кулиса, већ живи сведок. Значај ове теме је нарочито подвучен њеном учесталошћу у скорашњој музеолошкој литератури, где је основ за дискусију о природи институције музеја и њеном односу према јавности, а у којој се глобализму универзалних музејских установа супроставља интимни свет „малих музеја“.

Кључне речи: појам музеја, архитектура музеја, (historic) house museum, спомен-дом, „мали музеји“