Куће Петронијевића Од бондрука до академизма

Др Марина Павловић
Виши стручни сарадник
Завод за заштиту споменика културе града Београда

КУЋЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋА
Од бондрука до академизма

Развој српске државе, трансформација, модернизација и европеизација отпочети половином деветнаестог века могу се посматрати кроз призму архитектонског и урбаног развоја. Предавање има за циљ да интерпретира тежње новоформираног елитног грађанског слоја исказаног кроз архитектонски оквир приватног живота. Пратећи просторе приватног живота три генерације Петронијевића током једног века указаће се на промене у перцепцији дома односно европеизације грађанског слоја. Од родоначелника Аврама Петронијевића и његове прве куће у Јагодини до Београда и потом преко дома његовог сина Милана и на крају Милоша Петронијевића осликавају се промене и у урбаној перцепцији града, као и разлике у приступу архитектонском обликовању. Интерпретираће се локације кућа у односу надруштвену позицију породице уз контекстуализацију у датом временском периоду. Предавањем ће се указати на друштвене, културолошке и организационе карактеристике домова у три различита периода: у деветнаестом веку, првој деценији двадесетог века и у међуратном периоду у којем је настао и простор данашње Куће Петронијевић. Контекстуализација куће и породице завршава се позицијом објекта и његовим препознавањем у данашњем градском ткиву кроз Спомен – збирку и истраживачки центар Кућа Петронијевић.